Selecteer een pagina

Eindconclusie inspectiebezoek
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft dinsdag 13 april jl. ons vereerd met een bezoek om te toetsen of wij als organisatie voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die zijn gesteld door de wetgever. Met gepaste trots willen wij u kennis laten nemen van de uitkomsten van dit onderzoek. De eindconclusie spreekt voor zich en onder de eindconclusie staat de link om het hele rapport te kunnen lezen. Met de aanbevelingen zijn wij inmiddels al aan de slag gegaan en een grote stap die wij hebben gezet is het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een GZ-psycholoog / Orthopedagoog. Klaar voor de toekomst!

De inspectie concludeert dat de geboden zorg op De Naober (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. Een betrokken team levert zorg die persoonsgericht is en heeft oog voor wensen en behoeften van de cliënten. De inspectie ziet dat De Naober een goede plek is voor de cliënten met niet complexe zorgvragen om te wonen en zich verder te ontwikkelen. Er zijn in het laatste half jaar grote stappen gezet om de zorg te verbeteren en risico’s op incidenten te verminderen. Zo is er geïnvesteerd in personeel en scholing en zijn er exclusiecriteria voor cliënten met complexe zorgvragen waar voor de deskundigheid bij de zorgverleners (nog) ontbreekt. Gelet op de stappen die De Naober al zet, de open en transparante houding en het bewustzijn van de aandachtspunten bij de bestuurder, heeft de inspectie er vertrouwen in dat de bestuurder zich in zal spannen om de zorg verder te verbeteren.

Klik hier voor het volledige inspectierapport.

Zorgboerderij De Naober

In Winterswijk en omgeving is het Naoberschap nog altijd een bekend begrip.
De Naober is je buur, waar je lief en leed mee deelt en waarbij je altijd kunt aankloppen.

Vanuit die gedachte zijn wij gestart met dagbesteding op kinderboerderij Freriks, de naober van onze woonvoorziening.

Zorgboerderij De Naober heeft in 2015 zes appartementen voor 24-uurs zorg geopend en sinds 2020 zijn dit acht appartementen. Daarnaast is er een grote gemeenschappelijke woonruimte en keuken. Hier worden de maaltijden genuttigd, waarbij de avondmaaltijd een gezamenlijk moment is.

De bewoners van De Naober zijn jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of ASS problematiek. We bieden zorg op maat, ieder heeft eigen doelen waar we naar toe werken. We werken met zorgplannen en hebben regelmatig gesprekken om de voortgang van de doelen te volgen en, indien nodig, aan te passen.

Wonen en zorg zijn gescheiden. Bewoners huren een appartement met een kamer met pantry, slaapkamer en badkamer. Ze kopen hun geïndiceerde zorg in en kunnen voor dagbesteding terecht op de kinderboerderij.

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, dan zijn we bereikbaar via info@zorgboerderijdenaober.nl

Contactgegevens

Zorgboerderij De Naober
Frerikshof 11
7103 CD Winterswijk

Telefoon: 06 – 341 406 89

E-mail: info@zorgboerderijdenaober.nl